Community Techno-Hub opening at Sanfebagar Municipality-8 Bayalpata

CTH opening

Community Techno-hub opening program at Sanfebagar Municipality-8 Bayalpata Achham

Community Techno -Hub opening at Sanfebagar Municipality-8

CTH opening

Community Techno-Hub opening program at Sanfebagar Municipality-8 Bayalpata Achham

Digital Literacy Training at Bannigadhi Jayagadh RM

Training

Digital literacy Training at Bannigadhi Jayagadh Rural Municipality

SUSASAN School

Training

The Leadership development and Democratic citizenry process Training for CSOs representative and local government.

SUSASAN School

Training

The Leadership development and Democratic citizenry process Training for CSOs representative and local government

SUSASAN School

Training

The Leadership development and Democratic citizenry process Training for CSOs representative and local government

SUSASAN School

Training

The Leadership development and Democratic citizenry process Training for CSOs representative and local government

SUSASAN School

Training

The Leadership development and Democratic citizenry process Training for CSOs representative and local government.

MAPC meeting

Meeting

MAPC meeting at bannigadhi Jayagadh Rural municipality

नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिको क्षमता विकास तालिम

क्षमता विकास तालिम

एकिकृत प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्थानीय सरकारको सुशासन र जवाफदेहिता संयन्त्रमा रचनात्मक नागरिक संलग्नता विषयक नागरिक पाठशाला

नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिको क्षमता विकास तालिम

क्षमता विकास तालिम

एकिकृत प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्थानीय सरकारको सुशासन र जवाफदेहिता संयन्त्रमा रचनात्मक नागरिक संलग्नता विषयक नागरिक पाठशाला साँफेवगर

क्षमता विकास तालिम

क्षमता विकास तालिम

एकिकृत प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्थानीय सरकारको सुशासन र जवाफदेहिता संयन्त्रमा रचनात्मक नागरिक संलग्नता विषयक नागरिक पाठशालामा सहभागी सुचना प्रविधिका वारे छलफल गदै ।

क्षमता विकास तालिम

क्षमता विकास तालिम

एकिकृत प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्थानीय सरकारको सुशासन र जवाफदेहिता संयन्त्रमा रचनात्मक नागरिक संलग्नता विषयक नागरिक पाठशालामा सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या र चुनौतीवारे छलफल गदै ।

क्षमता विकास तालिम

क्षमता विकास तालिम

एकिकृत प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्थानीय सरकारको सुशासन र जवाफदेहिता संयन्त्रमा रचनात्मक नागरिक संलग्नता विषयक नागरिक पाठशालामा सहभागीहरु नगर डाटा पोर्टल हेर्दै ।

समुहस्तरीय वैठक

समुह स्तरीय अभिमुखीकरण

एकिकृत प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्थानीय सरकारको सुशासन र जवाफदेहिता संयन्त्रमा रचनात्मक नागरिक संलग्नता विषयक नागरिक पाठशाला पश्चात सहभागीहरु समुहमा छलफल गदै ।

साकार परियोजना

व्यवसायीक तरकारी खेती वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ३

वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ३ स्थित चाफाधारा मीना ठकुल्लाले व्यवसायीक रुपमा गदै आएको तरकारी खेती ।

साकार परियोजना

व्यवसायीक अदुवा खेती वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ३

वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ३ स्थित पाटुदेवि ठकुल्लाको व्यवसायीक अदुवा खेती

साकार परियोजना

वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ३ धारासैनमा आलु बीउ रोप्न सहजीकरण

वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं ३ धारासैनमा कृषक भागी साउदको वारीमा आलुको बीउ रोप्न आली तयारीका लागि सहजीकरण ।

साकार परियोजना

व्यवसायीक आलु खेती वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं १

वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नं १ मा परियोजनाको सहयोगमा व्यावसायीक आलु खेती हर्क बहादुर खडका गाज्रा ।

साकार, स्मार्रट परियोजना

अभिमुखीकरण कार्यक्रम

डिसिए नेपालको आर्थिक सहयोगमा संचालित साकार, स्मार्रट परियोजनाको वान्नीगढी जयगढ गा पा वडा नं ५ कालिका प्रगतिशिल कृषक समुहमा छलफल गदै ।

साकार परियोजना

व्यावसायीक कृषकहरुका लागि बेमौषमी तरकारी खेती तालिम

बान्नीगढी जयगढ गाँउपालिका व्यावसायीक कृषकहरुका लागि बेमौषमी तरकारी खेती तालिम । २०७६।१।३१ देखि २०७६।०२।०२ सम्म

साकार परियोजना

आलु जातिको बहु वातावरण मैत्री परिक्षण छातासैन

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका ३ स्थित छातासैनमा आलु जातिको बहु वातावरण मैत्री परिक्षण छातासैन ।

मालिका विकास संघ टीम

मालिका विकास संघ नेपाल पदाधिकारी र कर्मचारीहरु

मालिका विकास संघ नेपाल पदाधिकारी र कर्मचारीहरु मंगलसेन सयूत्त बैठकमा लिइएको फोटो ।

News

View all

16 September, 2019

Condolences

हार्दिक संम्वेदना

open data

Read More

14 September, 2019

समुदाय स्तरीय शुसासन डाटा र्पाटल तथा बजेट अभिमुखिकरण कार्यक्रम शिद्धेश्वरमा सकियो http://www.radiojanapriya.org.np/news-details/1603/2019-09-14

भाद्र २८ अछाम समुदाय स्तरीय शुसासन डाटा र्पाटल तथा बजेट अभिमुखिकरण कार्यक्रम साँफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर ३ शिद्धेश्वरमा......

open data

Read More

22 August, 2019

Public holiday of MDO Nepal

MDO Nepal Public holiday FY 076/077

open data

Read More

21 July, 2019

http://ejhajhalko.com/?p=15192

अछाम,साउन ५ गते । बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका ५ कालिकामा सामुदायीक सुचना केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रम सम्मन्न भएको छ । उक्त सुचन......

open data

Read More

Resources

18-19-project-operations-report-mdo-nepal.pdf

18-19 Project Operations Report-MDO Nepal

0 Kb

Download
18-19-annual-results-report-mdo-nepal.pdf

18-19 Annual Results Report-MDO Nepal

0 Kb

Download

Projects

View all

Participation, Inclusion and Wider CSOs’ Actions for Responsive, Transparent and Accountable Local governance in Nepal

The Project “PARIWARTAN”- PARticipation, Inclusion and Wider CSOs’ Actions for Responsive, Transparent and Accountable Local......

Contact Us